ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Výhodná cena. Přenosný mixér na šťávu | JUCIFY růžová

Obchodní podmínky

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží nabízené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Veškeré objednávky jsou závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Není-li zboží skladem, informujeme zákazníka o dalším postupu emailem. Zboží , které jsou skladem, zasíláme do tří dnů po připsání platby na náš účet.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je uložena automaticky po dokončení objednávky, potvrzení objednávky Vám systém zašle obratem na Vaš e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit do 12 hod. následujícího dne a to telefonicky nebo na email. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu (patří-li k němu nějaký obal), kompletní, nepoškozené a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Odstoupení od smluv uzavřených přes internet může spotřebitel učinit vůči do 14 dnů  tomu, kdo provozuje daný e-shop (prodávající či poskytovatel služby), telefonicky nebo emailem..Spotřebilel je povinen oznámit zrušení objednávky a to telefonicky nebo emailem.

V souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel, v případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků na dálku, tedy i v případě internetového nákupu, právo odstoupit smlouvy do 14 dnů, a to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce.

 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Náklady na přepravu zpět do e-shopu zákazníkovi neproplácíme. Vracíme ale celkovou cenu objednávky, tedy cenu zboží i cenu přepravného k zákazníkovi.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Všechny ceny jsou konečné včetně  DPH. Zboží, které si objednáte Vám bude zasláno zásilkovou službou Česká pošta - balík do ruky, balík na poštu, balíkovna. Součástí dodávky je faktura, kterou Vám zašleme se zbožím. Vaší povinností při přebírání zásilky si ji překontrolovat.

Je možné i objednávky na Slovensko a jiné...po domluvě.

6) Způsob platby :

Platební příkaz / QR platba. Objednané zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Cenu objednávky nejprve uhradíte na základě informací zaslaných do Vašeho emailu a poté obdržíte zprávu o zaslání zásilky do emailu . Po provedení platby nám jsou peníze na účet připsány obvykle během 1-2 pracovních dní. Jako poděkování obdržíte  drobný dárek zdarma. Naše stránky jsou zabezpečeny pro bezpečný nákup. Děkujeme.
 

7) DODACÍ LHŮTA

Objednávky odesílame prostředníctvím zásilkové služby Česká pošta balík do ruky, na poštu, balíkovna  nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě že některé z vybraných produktu nebudou skladem, budeme Vás nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktovat. Neručíme za dodací lhůty přepravce. Osobní převzetní není možné.

8) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Do 14 dnů od převzetí objednávky máte právo na vrácení zboží nebo výměnu zboží. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem, ne na dobírku, na naši KONTAKTNÍ adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční doba je 24 měsícu a záčína běžet dnem převzetí objednávky. Záruční doba je uvedena pouze v těchto podmínkach. Záruční a pozáruřní servis se řeší na dálku, tj. zasláním výrobku na naši KONTAKTNÍ adresu. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je vhodné neprodleně nahlásit. Informujte nás o Vašem záměru a my Vám poskytneme všechny informace, podklady a poradíme jak nejlépe vyřídit reklamaci k Vaši spokojenosti, pak stačí zboží zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši KONTAKTNÍ adresu. Reklamace řešíme bezodkladně, do 14 dnů od převzetí zásilky. Po vyřízení reklamace Vás budeme neprodleně informovat.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu nazvaného Pravidla pro ochranu soukromí.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení zásilky, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu a dále zpracovatelům plateb pro účely zpracování plateb a dopravcům pro zajištění dopravy zboží.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě aby bylo možné zajistit dodání objednávky.

9.5. Kromě zpracovatelů plateb a dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího jednoznačného souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou uloženy na zabezpečeném serveru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem dle platných zákonů ČR nebo v tištěné podobě pouze jako štítky na balíky obsahující zboží v objednávce.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat oznámením doručeným na e-mailovou adresu prodávajícího drogerie-zm@.cz

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s plněním obchodních podmínek a práv kupujícího.

 

 

 
« zpět

 

Akční cena Láhev se Smoothie mixérem 40 W, 300 ml růžová

Po dokončení objednávky na jakýkoliv produkt obdržíte  emailem  slevovy kod s 25% slevou na další nákup.

Děkujeme za Váš nákup.